Kapitalizacja rent

Kapitalizacja renty jest to zamiana przyszłych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń poszkodowanemu. Poszkodowany od razu otrzymuje zatem określoną sumę pieniężną, w zamian za co zrzeka się roszczeń o wypłatę renty w przyszłości. Podstawą prawną do kapitalizacji renty jest przepis art. 447 k.c. Kapitalizacja następuje  w formie ugody między poszkodowanym, a zakładem ubezpieczeń. Obie strony idą na pewne ustępstwa, tak by zakończyć sprawę wypłatą jednorazowej kwoty odszkodowania. Dobrze wynegocjowana ugoda kapitalizująca rentę może być także korzystna dla Poszkodowanego. Poszkodowany uzyskuje bowiem od razu znaczną kwotę pieniężną, wielokrotnie przewyższającą wartość pobieranej renty i może nią swobodnie dysponować, co dla wielu poszkodowanych, znajdujących się często w trudnej sytuacji materialnej, może być niezwykle istotne. Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania.