Wypadki komunikacyjne

 

OBRAŻENIA CIAŁA

Odszkodowanie należy się każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę.

Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia  zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, odszkodowań z OC sprawcy, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wstecz lub jest już po wypłacie.

 

WYPADEK ŚMIERTELNY ODSZKODOWANIE

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, jeśli straciłeś osobę bliską w wyniku:

  • wypadku komunikacyjnego,
  • wypadku przy pracy,
  • błędu medycznego,
  • wypadku na gospodarstwie rolnych,
  • potknięcia,
  • poślizgnięcia.

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13.

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli, w związku z tragiczną śmiercią bliskiego, pogorszeniu uległa Twoja sytuacja życiowa poszkodowanego, przysługuje Ci również odszkodowanie z oc sprawcy oraz świadczenia rentowe.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie powypadkowe, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu lub jest już po wypłacie zadośćuczynienia.